Pro účinnou public relations (PR) komunikaci je stěžejní určení cílové skupiny potencionálních klientů. Na jejím základě totiž definujete vhodná média pro vaše texty a články. Této fázi rozhodně věnujte více než malé množství času! Pokud budete mít články ve špatném médiu nebo pokud naopak budete vhodné médium ignorovat, PR nebude mít reálný efekt na vaše podnikání.

Klienty naší agentury jsou nejčastěji firmy podnikající ve financích, IT, službách. Řada z nich proto cílí převážně na movitou klientelu, fundovanou, znalou. Ideálně tedy muž, manažer v produktivním věku. Většina klientů proto chce svůj obsah komunikovat v médiích se zaměřením na ekonomiku a finance. To je samozřejmě správná úvaha, ale opatrně se škatulkováním. Můžete se připravit o cenné výstupy a tím pádem i o nové potencionální klienty.
Ivana Karhanová, Margetroid

Kdo je vaším cílovým čtenářem?

Jedna z nejaktivnějších skupin, tedy muži s vyšším vzděláním, častěji z vysoko příjmových kategorií nad 30 tisíc Kč. Využívají moderní technologie (notebooky, tablety i chytré telefony, internet a sociální sítě), Nejméně jednou denně jsou on-line, a to v průměru tři hodiny denně. Minimálně jednou týdně čtou noviny v tištěné podobě, jejichž četbě věnují cca 40 minut. Zhruba jednou denně poslouchají rádio a pravidelně čtou tištěné časopisy.

Zní to jako váš ideální klient? Nečekejte, že v jeho hledáčku najdete jen sofistikované ekonomické magazíny. Až třetina z této přibližně půlmilionové skupiny obyvatel například čte bulvární deník Blesk. Na 43 % pak čte Mladou frontu DNES, 20 % pak Lidové noviny a necelých 19 % dokonce Blesk pro ženy. Hospodářské noviny jsou v této perspektivní skupině čtenářů překvapivě až na 9. místě, a to s 15,6 %. 

I tak specifická skupina jako jsou mladší ročníky, muži se středoškolským vzděláním s maturitou nebo s vysokoškolským vzděláním, kteří jsou nejvíce zastoupeni v Praze, mají na čelních místech média jako je Mf DNES (36,4 %) a Blesk (23,7 %).