Jak pro vaše sdělení vybrat správné médium?

>>, Marketingová strategie, PR Strategie, Zprávy z agentury>Jak pro vaše sdělení vybrat správné médium?

Jak pro vaše sdělení vybrat správné médium?

Deníky, týdeníky, televize i rozhlas pokrývají aktuální události různým způsobem. Úkolem vašeho PR teamu je přizpůsobit svoji komunikaci s novináři podle konkrétního média. Zvýšíte tak svoje šance na publikaci vaší mediální prezentaci.

Média živí prodávání informací, a proto musí přinášet jen takové zprávy, které jejich čtenáře zajímají a kvůli kterým je budou číst, poslouchat nebo sledovat. A kvůli kterým za ně budou platit.

Klíčová otázka: Které informace média zajímají?

Zprávy významné

O významnosti zprávy rozhoduje vnímaní publika, které zprávu bude číst. Vybírejte pouze takové události, které mají šanci čtenáře daného deníku, týdeníku nebo diváky televize opravdu zaujmout. Počítejte s tím, že to, co zajímá z vašeho oboru vás, bude většině veřejnosti naprosto jedno.

Zprávy negativní

Čím je událost negativnější, tím větší šanci má uspět. Negativní zprávy mnohem snáze poutají patřičnou pozornost.

Zprávy s jednoznačným sdělením

Čím jednoznačnější a jasnější je událost, tím větší má šanci objevit se ve zpravodajských médiích.

Zprávy, které lze personalizovat

Události, které lze podat jako konkrétní důsledky jednání konkrétních identifikovatelných osob, mají větší zpravodajskou hodnotu než abstraktní události.

Jak zvýšit atraktivnost zprávy pro média

Zdůrazněte dosah události – tj. kolika lidí se týká, pro kolik lidí má přínos nebo kolik lidí ohrožuje.
Obecný stav ukažte prostřednictvím konkrétního osudu.

Jak vybrat správný typ média

Každé médium využívá jiný způsob komunikace, proto podle toho přizpůsobte i typ zprávy, kterou mu nabídnete.

Deníky píšou o událostech, které se staly včera nebo nastanou dnes (z pohledu čtenářů). To znamená, že pokud nastane událost v úterý, je třeba ji redakci dodat v úterý, aby si o ní čtenáři mohli ve středu přečíst  – tj. pro ně se událost stala včera. Pokud se událost stala v úterý, vy ji pošlete deníkům ve středu, už o ní psát nebudou, protože čtenáři by si o ní přečetli až ve čtvrtek – tj. byla by to událost, která se stala předevčírem. Deníkem zasáhnete velký počet čtenářů, ale vaší události se žádný z redaktorů nebude věnovat do hloubky.

Týdeníky naopak jsou velmi rozdílné a různě zaměřené. Téma umí zpracovat více do hloubky, zaujme je příběh nebo událost, kterou lze zpracovat z různých úhlů pohledu. Umí využít i fotografie a další obrazové materiály jako jsou například grafy.

Rozhlas nedokáže díky tomu, že má k dispozici jen mluvené slovo, tak snadno přenášet složité problémy, zato umí dobře přenést emoce a atmosféru.

Základem pro televizi je obrazové sdělení. Obsahově dochází k významnému zkrácení, zejména ve zpravodajství. Reportáž zpravidla netrvá více jak minutu, na vyjádření na kameru dostanete na obrazovce prostor 10-15 sekund. Televizí oslovíte největší množství lidí, ale výsledný dojem z reportáže vás nemusí nadchnout, často mívají firmy naopak pocit, že došlo ke zkreslení. Je to dáno právě onou obrovskou zkratkou. Proto je dobré tomu přizpůsobit typ informací i vlastní očekávání.

By | 2016-11-15T22:42:59+00:00 26. Prosinec, 2014|Categories: Jak dělat PR, Marketingová strategie, PR Strategie, Zprávy z agentury|

About the Author:

Stará o celkovou strategii, krizovou komunikaci, sestavuje komunikační plány, vytváří klientům mediální obraz. Buduje image klientů jako těch, kteří v oboru udávají trendy. Umí z nich vydolovat pro novináře zajímavá fakta a témata, o kterých klienti ani neví, že je mají.