Ukázky našeho PR v praxi. Rozhovory v novinách, články o klíčových produktech. Naši klienti chodí do televize, do rozhlasu. Budujeme image firmy jako odborníka na danou oblast. Vytváříme komplexní komunikační strategie.