Vylučuje se PR s obsahovým marketingem nebo se vzájemně doplňují? Před tímto nelehkým úkolem stojí celá řada marketingových manažerů při sestavování strategie a rozpočtu. 

Namixujte správně PR a obsahový marketing

Manažeři mají za to, že na obojí nemají dost peněz ani času. Kladou si otázku, zda mají vyrábět obsah pro vlastní publikaci v rámci obsahového marketingu nebo vytvářet materiály pro média. Tohle ale není rozhodování buď a nebo. Nejlepším řešením je mix public relations a obsahového marketingu.

Obsahový marketing je zlatým hřebem moderního marketingu – buduje dlouhodobý vztah a důvěru mezi značkou a kupujícím, zvyšuje pozici stránek ve vyhledávačích. PR k němu hraje nedocenitelnou doplňující roli.

PR zvyšuje povědomí o značce, rozšiřuje skupinu potenciálních zákazníků

Obsahový marketing není jen o produkci obsahu, ale i o jeho distribuci. Protože lidé to, co vyrobíte, musí také najít, aby si to mohli vůbec přečíst. Klíčovým úkolem marketingu je dostat značku k většímu množství lidí, získat víc potenciálních zákazníků a zvýšit povědomí o značce. Zatímco obsahový marketing pracuje především s distribučními kanály, které patří firmě, PR pracuje s komerčními médii a získává tak značce nové publikum.

Tip: Vybírejte média s velkým vlivem. Chtějte média, kterým vaši cíloví zákazníci důvěřují.

PR v médiích posiluje důvěru ve firmu a v komunikaci značky

Pokud váš ředitel oznámí, že na trh přichází nová služba, která změní trh, uvěří tomu přibližně 20 % lidí. Když však hlavní zpravodajská média jako je televize, rozhlas nebo deníky přinesou zprávu, že váš ředitel oznámil, že tato nová služba změní trh, většina lidí tomu bude bez výhrad věřit.

Firemní blogy s sebou nesou stigma sebechvály a veřejnost stále ještě důvěřuje tradičnímu zpravodajství. Takže pokud potřebujete sdělit světu něco, čemu potřebujete dodat na důvěryhodnosti, obraťte se na svůj PR tým. Váš ředitel může prostřednictvím firemního blogu chválit nový firemní produkt sebevíc a doufat, že tomu veřejnost uvěří. Přitom stačí jeden PR zásah v důvěryhodném médiu a vyřčená slova budou mít hodnotu zlata.

Tip: S médii a novináři vytvářejte strategické vztahy. Každé jednotlivé noviny nebo televize mají svůj vlastní styl, vyznění a další charakteristiky své práce. Čím lépe se trefíte do jejich potřeb, tím větší máte šanci na to, že o vás napíšou.

PR představuje pro obsahový marketing výzvu: přemýšlí z pohledu masy

Myšlení z pohledu zákazníka a tvorba obsahu, o který veřejnost stojí,  to je hlavní zásadou obsahového marketingu. PR přemýšlí nad obsahem z pohledu široké veřejnosti, masy. Klade si otázky:Který příběh je nejzajímavější? Jaké současné události ovlivňují odvětví a jak se můžeme do těchto trendů zapojit?

Úkolem PR je sdílet příběhy, které jsou natolik atraktivní, aby je média chtěla publikovat. Pokud budou stejné příběhy plnit i vlastní obsahové kanály, čtenáři je budou akceptovat. Distribuční kanály se mohou lišit, ale cíl je stále stejný – skvělé příběhy, které vaše publikum vtáhnou do děje.

Reportéři a novináři však nechtějí ty samé příběhy stále dokola!

Přemýšlejte, jak je prezentovat, aby byly: 

  • aktuální
  • relevantní
  • měly zpravodajskou hodnou
  • popisovaly trend
Zapojte PR do vašeho marketingového mixu

PR a marketing mají stejný cíl – zvýšit povědomí o značce, vzdělávat publikum, v rámci svého oboru udávat trendy, zvyšovat loajalitu zákazníků a další. Ačkoliv se moderní marketing mění, jedno zůstává stále stejné – vždy je zde šance, jak vyprávět lepší příběh více lidem. PR tedy může v roce 2015 hrát v obsahovém marketingu významnou roli.