Kontaktujte mě:

Mail: ivana@margetroid.cz
Tel.: +420 724 689 053

Miluje strategickou a krizovou komunikaci, protože klient z boje vyjde téměř vždy jako vítěz (dbá-li jejích rad). Z klientů dokáže vydolovat témata zajímavá pro média a specializuje se na překlady těchto témat do srozumitelné podoby novinářům. Ráda se věnuje financím a investicím, B2B segmentu a komunikačním plánům pro byznysové klienty.


 • moderovala Investorský magazín na ČT24
 • v televizi Z1 moderovala a editovala ekonomické zpravodajství
 • v televizi Z1 moderovala rovněž zprávy a blok odpoledních rozhovorů (ekonomická a byznys témata)
 • překládá odborné finanční texty z angličtiny do češtiny
 •  psychologií prodeje a obchodními taktikami se zabývá od roku 2002

Ivana je workoholik. Svůj volný čas věnuje výhradně sportu, manželovi a dcerám. Běhá půlmarathony, marathony.

Ivaniny PR dovednosti

 • základy SEO analýzy pro webové stránky
 • tvorba webů
 • texty na web – copywriting
 • krizová komunikace
 • strategická komunikace s médii
 • politické PR
 • moderování konferencí
 • online marketing
 • komunikační strategie na facebooku
 • správa reklamy na facebooku
 • obsahový marketing
 • e-mailové newslettery

 • PPC kampaně
 • moderování odborných pořadů v televizi
Její matematický mozek jí umožňuje jít rychle a přesně k jádru věci a odhalit téma až na dřeň.
Práce v televizi na pozici moderátorky, redaktorky i editorky ekonomiky ji naučila vidět svět očima diváků a sdělovat tak zásadní fakta.

Moderování pořadů v televizi

Ivana při moderování odborných témat v České televizi a v televizi Z1.

Moderování konferencí

Ivana se věnuje moderování odborných konferencí z oblasti byznysu, financí a investic a ekonomicky zaměřeným konferencím obecně.

Příprava na moderování odborné konference
 • odborná příprava moderátora na dané téma
 • studium materiálů a rešerše
 • rozbor názorových proudů v rámci tématu
 • seznámení s vystupujícími
Moderování konference je i práce s publikem
 • uvítání publika a seznámení s průběhem konference
 • udržování pozornosti publika
 • hlídání vymezeného času pro jednotlivé vystupující
 • kladení doplňujících otázek vystupujícím

Moderování panelových diskusí

Při moderování panelových diskuzí spočívá práce moderátora ve:

 • kladení otázek
 • udržení směru celé diskuze ve stanovených mantinelech
 • udržování délky a atraktivity projevu konkrétních řečníků (kladení doplňujích otázek, povzbuzování k vysvětlení pojmů apod.).

Příklady moderování odborných diskusí a konferencí

Moderování konferencí v rámci komunikační platformy Leading minds forum ve spolupráci s agenturou DDeM poskytující strategické poradenství v oblasti public relations a s ekonomicky zaměřeným deníkem E15.