Zvýšení počtu konverzí

Zvýšení konverzí a prodeje - případová studie

Naším úkolem bylo přivést firmě Best Buy Investments nové zákazníky z online prostředí. V první fázi tedy bylo nutné dosáhnout větší návštěvnosti webových stránek a návštěvnost přetavit v registraci, respektive zanechání e-mailové adresy. Cílem bylo, aby kvalitní potencionální zákazníci stránky neopustili beze stopy.

Jak zvýšit konverze čtěte tady

Předvolební noviny

Převolební noviny - případová studie

Jak to udělat, aby lidé věnovali předvolebním novinám pozornost? Ideálně je zpracovat jako běžné noviny. Články psát tak, aby nejnovější informace byla hned na začátku textu, první odstavec shrnoval vše podstatné a další odstavce téma rozváděly. Před volbami v říjnu 2014 jsme pro TOP09 na Praze 3 zpracovali texty do stranických novin Ladíme Trojku.

Napište předvolební noviny, co budou lidé skutečně číst

Kreativní headhunting

Kreativní headhunting - případová studie

Naším úkolem bylo přijít s kreativním řešením, jak z řad veřejnosti vytipovat člověka, který umí vyhledávat investiční příležitosti na podhodnocených certifikátech. Dotyčný se měl výborně orientovat v derivátovém trhu s investičními certifikáty, kterých jsou obchodovány na evropských burzách řádově miliony. Hledali jsme tedy specialistu, jehož vytipování by obyčejně bylo svěřeno profesionálním headhunterům.

Najděte profíky pro svou firmu

Projekt Praha pro lidi

Převolební noviny - případová studie

Cílem spolupráce s Tomášem Hudečkem bylo najít možnost, jak jeho gesci územního rozvoje i jeho osobu představit veřejnosti a propagovat jej tak u potencionálních voličů. Úkolem pravidelných debat primátora s veřejností bylo naučit všechny zainteresované strany, tedy obyvatele, město a jeho příspěvkové organizace,  společně komunikovat. Cílem setkání pod hlavičkou Praha pro lidi bylo konstruktivně projednat konkrétní problémy dané lokality.

Staňte se veřejně oblíbenou osobností

Zvýšení generického dosahu na facebooku

Významnou součástí komunikačního plánu je u rodinné kavárny a restaurace Králík v rádiu facebook. Texty, které mají pro čtenáře přidanou hodnotu – tedy přinášejí rodičům s dětmi užitečné informace – mají také zároveň velmi dobrý generický dosah. Lidé příspěvek přirozeně šíří, aktivně lajkují, sdílejí a sami od sebe tak posilují povědomí o kavárně a jejích službách.

Zvyšte dosah svých příspěvků na facebooku

Novináři oslovují konkrétně vaši společnost

Jak dosáhnout toho, aby novináři oslovovali právě vás - případová studie

Naším úkolem bylo zajistit, aby se společnost Diamonds International Corporation dostala do seznamů zainteresovaných novinářů jako odborník na investiční témata, resp. alternativu klasických investičních nástrojů. Aby se na ni tito novináři obraceli a vždy dostali odborný komentář, článek či podklady pro svou práci.

Jak se dostat do médií čtěte tady

Mediální zviditelnění

Mediální zviditelnění - případová studie

Naším úkolem bylo zajistit, aby se Saxo Bank dostala do seznamů zainteresovaných novinářů jako odborník na ekonomická a investiční témata. Aby v denících, týdenících, na zpravodajských, ekonomických a investičních portálech a v dalších odborných médiích vycházely autorské komentáře odborníků ze Saxo Bank, případně aby sami novináři u klienta poptávali komentáře událostí na trhu.

Jak se dostat do médií čtěte tady