Úspěšné předvolební noviny pro Prahu 3

>>Úspěšné předvolební noviny pro Prahu 3
Úspěšné předvolební noviny pro Prahu 3 2017-01-10T14:59:43+01:00

Případová studie – Předvolební stranické noviny pro TOP09 na Praze 3

  • Realizace: léto 2014
  • Služba: spolupráce na předvolební kampani
  • Klient: Regionální organizace TOP 09 Praha 3
  • Sektor: Samospráva, politika

Jak to udělat, aby lidé věnovali předvolebním novinám pozornost? V ideálním případě je zpracovat jako běžné noviny. Články psát tak, aby nejnovější informace byla hned na začátku textu, první odstavec shrnoval vše podstatné a další odstavce téma rozváděly.

Oproti novináři, laik pracuje s textem opačně. V úvodu téma obšírně vysvětlí, aby nejzásadnější informaci umístil jako pointu na konec textu. Ve zpravodajství je takový postup jistá cesta do záhuby, jelikož “omáčka” na začátku čtenáře unudí a ten pak text nedočte do konce.

Před volbami v říjnu 2014 jsme pro TOP09 na Praze 3 zpracovali texty do stranických novin Ladíme Trojku. Voliči dostali noviny do svých schránek a měly je přimět hlasovat pro TOP09. O tématech, která byla v novinách zpracována, rozhodovala samotná TOP09. Cílem bylo, ale lidé texty přečetli. Proto jsme přepracovali materiály od TOP09 do podoby zpravodajských článků, na kterou jsou lidé z novin zvyklí.

Jak dosáhnout toho, aby lidé předvolební noviny přečetli?

Použijete poutavý nadpis, z kterého je na první pohled jasné hlavní sdělení. Text pokračuje úvodním odstavcem, který shrnuje nejdůležitější informace a až po té následuje vlastní text, který podrobněji rozvádí zamýšlené téma. I ti, kteří si přečtou jenom nadpis, případně úvodní odstavec, dostanou tu zásadní informaci, kterou jim chcete sdělit.

Část textů jsme zpracovali do podoby tzv. krátkých zpráv, umístěných vždy v hodní části stránky. Umožňují čtenáři i při rychlém prohlédnutí stránek zachytit hlavní přínosy TOP09 pro Praze 3.

Před komunálními volbami v říjnu 2014 zpracovat pro TOP 09 na Praze 3 informační texty do stranického časopisu TOP 09 Ladíme Trojku. Magazín byl distribuován do poštovních schránek voličů v dané městské části a měl za úkol přesvědčit voliče, aby v nadcházejících volbách volili právě tuto partaj. Cílem textu tedy bylo nejen informovat o úspěších v úřadu, ale také místní organizaci TOP 09 představit jako činorodé, fundované, sympatické a moderní uskupení aktivních rezidentů. Klient nás oslovil na základě zkušeností z předchozí spolupráce na dílčích projektech.
Místní organizace TOP 09 ve třetí městské části přistupovala k navrhovaným změnám obezřetně, nicméně velmi otevřeně a vstřícně. Vzhledem k tomu, že ve volbách měli obhájit své funkce v čele této městské části, byl i dostatek témat, novinek a plánů, které bylo vhodné případným voličům zprostředkovat. Většina kandidátů  měla s vedením města vlastní, praktické zkušenosti, které bylo o to jednodušší komunikovat.

Na druhé straně ovšem byli do dané problematiky – logicky – zainteresováni až příliš. Původní texty od TO09 byly příliš složité a bez konceptu. Přestože byli jejich autoři odborníky na daná témata, nedařilo se jim hlavní sdělení vhodně a srozumitelně „uchopit“.

Situaci komplikoval i fakt, že předvolební období je obdobím emočně i organizačně vyhroceným, chaotickým. Odhodlání klienta pustit se i do neotřelých projektů je tedy o to nižší. Navíc v dané době média i veřejný prostor zaplaví vlna propagačních předvolebních materiálů od stran napříč politickým spektrem a je tedy o to náročnější potencionálního voliče zaujmout, a to v pozitivním slova smyslu.

Naším úkolem bylo vymyslet koncept komunikační strategie Prahy 3 pro tištěné vydání stranických novin Ladíme Trojku, zkompletovat jednotlivá témata, zvolit vhodnou formu, připravit kompletní layout a především upravit obsah jednotlivých článků. Předložené původní texty byly sice po odborné stránce kvalitní, ale nebyly čtivé a srozumitelné. O tématech samotných rozhodoval sám klient.

V oblasti politiky, zejména u předvolebních kampaní, je vždy těžké zhodnotit konečný efekt toho či jiného kroku a produktu. TOP 09 v uplynulých komunálních volbách ve třetí městské části získala druhý nejvyšší počet zastupitelů a získala 22,86 % všech hlasů, je úctyhodný výsledek. Obzvláště u strany, která musí obhajovat svou funkci v čele města a je tak médii více atakována. Dosáhli jsme dobrého volebního výsledku i navzdory snahám opozice, která distribuovala vlastní noviny, které se snažily TOP 09 na Praze 3 zdiskreditovat.

Pro srovnání si můžete porovnat původní zadání (soubor PDF) od TOP09 na Praze 3 s výslednými novinami (708 KB, PDF).

Chcete poradit, jak máte zpracovat předvolební tisk tak, abyste zapůsobili na svoje potenciální voliče?

Ivana , Margetroid
Pošlete mi mail a sejdeme se!