Jak zvýšíme počet pozitivních zpráv v médiích o konkrétním politickém subjektu

 • prosadíme vaše stěžejní témata v médiích
 • předvídáme krizová témata a scénáře tak, aby k nim vůbec nedošlo

 • připravujeme tiskové konference jak po obsahové, tak po organizační stránce

 • vytipujeme možné dotazy novinářů a připravíme na ně odpovědi

 • s novináři pravidelně komunikujeme o stěžejních tématech politické kampaně s cílem prosadit je do hlavních tištěných zpravodajských médií (včetně jejich online verzí), do rozhlasu a televize připravujeme témata k veřejné diskuzi tak, aby politický subjekt získal na svoji stranu podporu veřejnosti

 • připravujeme politika na vystoupení v televizi, politických debatách, živých rozhovorech apod. tak, aby měl v zásobě silné a srozumitelné argumenty a příběhy, na kterých přesvědčivě ilustruje danou problematiku, a aby uměl jednoduše představit veřejnosti svoje řešení a cíle, a tak se příblížil svým voličům

 • pokud nastane krizová situace, dokážeme s ožehavými tématy pracovat tak, abychom zmírnili jejich negativní dopad či původně nepříznivou situaci obrátili ve prospěch politického subjektu

Úspěšná politická osobnost je

 • autentická

 • srozumitelná pro své voliče
 • dokáže dát lidem možnost snít o lepší budoucnosti
 • není úřednická
 • složitá témata vysvětluje “lidskou řečí”
 • umožňuje lidem představit si lepší budoucnost

Jak pozitivně ovlivnit veřejné mínění ve svůj prospěch

 • tiskové zprávy

 • tiskové konference
 • sociální sítě
 • setkávání s veřejností
 • sponzoring
 • emailové newslettery
 • síť podporovatelů (lidé, kteří souzní s filosofií politika a organicky jej podporují = přirozeně šíří informace, poskytují drobné dary, dobrovolně pomáhají, …) z řad široké veřejnosti i známých osobností
 • fundraising

Strategie

dlouhodobá, promyšlená, schopna aktuálně se přizpůsobit (nikoliv na úkor dlouhodobého cíle), založená na obousměrné komunikaci politik – volič, dynamická (rychle reaguje na změny veřejné nálady a politického prostředí), přitom však mediální i vizuální identita zůstává konzistentní (grafické zpracování zůstává po celou dobu trvání kampaně neměnné)

Příklad konkrétní realizace politického PR

Projekt Praha pro lidi

Cílem spolupráce s Tomášem Hudečkem bylo najít možnost, jak jeho gesci územního rozvoje i jeho osobu představit veřejnosti a propagovat jej tak u potencionálních voličů. Úkolem pravidelných debat primátora s veřejností bylo naučit všechny zainteresované strany, tedy obyvatele, město a jeho příspěvkové organizace, společně komunikovat. Cílem setkání pod hlavičkou Praha pro lidi bylo konstruktivně projednat konkrétní problémy dané lokality.

Celou případovou studii čtěte zde

Předvolební noviny pro Prahu 3

Jak to udělat, aby lidé věnovali předvolebním novinám pozornost? Ideálně je zpracovat jako běžné noviny. Články psát tak, aby nejnovější informace byla hned na začátku textu, první odstavec shrnoval vše podstatné a další odstavce téma rozváděly. Před volbami v říjnu 2014 jsme pro TOP09 na Praze 3 zpracovali texty do stranických novin Ladíme Trojku.

Celou případovou studii čtěte zde

Jak musíte jako politik komunikovat, aby jste vyhrál? Nestačí jen dobře spravovat zemi nebo zastávat úřad. Politik, kterého lidé volí a mají rádi, dokáže lidi nadchnout. Měl by být trochu vizionář, vidět takzvaně za roh. Lidé nechtějí pasivní správce, tuto úlohu v jejich očích plní úředníci. Chtějí politika, který jim dokáže nabídnout to, co si doposud nedokázali představit, ale zároveň je to vize v blízké budoucnosti reálně dosažitelná, představitelná a při vypětí všech politikových sil uskutečnitelná.

Ivana, Margetroid
Pošlete mi mail a sejdeme se!